valent-konsult

Кратка визитка :

Име:
Адрес:
Email:
Уеб сайт:
Валент Консулт ЕООД
бул. „3-ти март“ 74, офис 2, 3400 Монтана Център, Монтана
valent_konsult@abv.bg
valentkonsult.com

Информация:

Счетоводна къща ВАЛЕНТ КОНСУЛТ е фирма в областта на финансово – счетоводното обслужване на юридически и физически лица. Основна цел на счетоводна къща Валент Консулт е предлагане на счетоводно обслужване на най-високо ниво и с перфектно качество. “Успехът на нашите клиенти е основна грижа за нас, определена цел и съществуваща възможност.”

Счетоводна къща ВАЛЕНТ КОНСУЛТ предлага:

 • Пълно счетоводно обслужване
 • Социални и здравни осигурителни вноски
 • ТРЗ и личен състав
 • Фирмена регистрация
 • Консултации
 • Други услуги

Услуги

Тук ще намерите всички предлагани от фирмата услуги

ПЪЛНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

 • Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност
 • Осчетоводяване на първични и съставяне на вторични счетоводни документи
 • Изготвяне и представяне в данъчната служба на справки-декларации по ЗДДС и данни на магнитен носител
 • Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета
 • Съставяне на амортизационен план за дълготрайните активите
 • Обработка на данните със счетоводен продукт, с възможност за обмяна на информация по електронен път

ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

 • Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори
 • Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки
 • Изготвяне на ведомости за заплати, служебни бележки, изчисляване на болнични, отпуски
 • Изготвяне на платежните документи за разплащания към бюджета
 • Представяне на информация за осигурените лица в персоналния регистър на НОИ
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки, заверка на осигурителен стаж

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

 • Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗОДФЛ и ЗКПО
 • Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт

РЕГИСТРАЦИИ

 • Първоначална регистрация на фирми в Агенция по вписванията
 • Регистрация по ЗДДС
 • Инспекция по труда
 • Комисия за защита на личните данни
 • Национален осигурителен институт
 • Данъчен Адрес

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 • Събиране на документи от офиса на клиента
 • Подаване на документи към различни институции
 • Издаване на актуални състояния
 • Издаване на документи за наличие или липса на данъчни задължения

Официална интернет страница: valentkonsult.com

Дайте своята оценка за фирмата:

Телефон за контакти:

088 749 5132

Споделяне:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Открийте ни на картата: