mizia

Кратка визитка :

Име:
Адрес:
Email:
Уеб сайт:
Център за подкрепа за личностно развитие - гр.Мизия
ул. "Петко Банков" №1А, град Мизия
cplr_mizia@abv.bg
https://cplr-mizia.com

Информация:

ИСТОРИЯ НА ЦЕНТЪРА:

Със заповед №РД-14-58 от 29.06.1994 г. на Министъра на образованието,на основание чл.10,ал.3 от ЗНП,чл.12,ал.1 от ППЗНП и решения №20 на ОбС –град Мизия са преобразувани Центърът за работа с деца и Центърът за ученическо техническо и научно творчество на територията на община Мизия, в Общински детски комплекс като обслужващо звено на бюджетна издръжка на община Мизия.На 01.08.2016 г. с влизане в сила на новия Закон за предучилищното и училищно образование ОДК има ново наименование – Център за подкрепа за личностно развитие.


 НАШАТА МИСИЯ:

Обогатяване и разширяване на личностния потенциал,творческото мислене и способности на децата и учениците.
Обхващане на широк кръг деца и ученици към форми и дейности, осмислящи пълноценно тяхното свободно време и изграждане у тях на нравствена, научно-познавателна и естетическа култура.
Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности,развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.Осигуряване на качествена допълнителна подкрепа на деца и ученици със СОП на територията на община Мизия.

Интернет страница

Дайте своята оценка за фирмата:

Телефон за контакти:

0888221541

Споделяне:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Открийте ни на картата: