sredno_uchilishte_vasil_levski

Кратка визитка :

Име:
Адрес:
Email:
Уеб сайт:
Средно училище "Васил Левски"
Главиница, ул. Оборище 57
souvl@abv.bg
https://souvl.info/aktualno.php

Информация:

В Средно училище “Васил Левски” се обучават 418 ученици в 24 паралелки, от които 8 паралелки са в начален етап, 6 – в прогимназиален етап, 10 – в гимназиален етап и 8 групи в целодневна организация на учебния ден. В гимназиалния етап учениците се обучават в 3 професионални паралелки: Механизация на селското стопанство с 5 годишен срок на обучение и в 7 паралелки с прием след 7 клас: Софтуерни и хардуерни науки и Природни науки.

Брой персонал в училище:
Педагогически персонал: 46
Непедагогически персонал: 13

Ръководство:
Директор – Нефие Раим

Заместник-директор учебна дейност:
Нериман Реджеб
Заместник-директор учебна дейност:
Зюбейде Насуф

Дайте своята оценка за фирмата:

Телефон за контакти:

08636 2245 / 08636 2253

Споделяне:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Открийте ни на картата: