best-fishing-times-facebook

Кратка визитка :

Име:
Адрес:
Email:
Уеб сайт:
Сдружение "Клуб за Спортен Риболов Меркурий"
гр. Ямбол, ул. Индже Войвода 68
Сдружение "Клуб за Спортен Риболов Меркурий"

Информация:

Полага грижи за развитието и охраната на рибната фауна, създаване на условия за упражняването и развитието на риболовния спорт и спортносъстезателната дейност. 

Чрез организация и ръководство, разпространяване и защитава общозначимите интереси на риболова като културни, екологични и спортни ценности, почиващи на научните екологични принципи. 

Възпитава членовете на сдружението в любов към родната природа, популяризиране на природозащитните идеи и принципи на сдружението. 

Сигнализиране пред държавните институции за необходимостта от решаването на неотложни екологични проблеми на рибното стопанство и свързаните с него спортове. 

Защитава интересите на членовете на сдружението – възстановяване, развитие и утвърждаване на националните традиции в риболовното дело и спорт, и свързаното с тях опазване и поддържане на екологичното равновесие в дивия животински свят.

Дайте своята оценка за фирмата:

Телефон за контакти:

0896786982

Споделяне:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Открийте ни на картата: