tim-93-prevodi

Кратка визитка :

Име:
Адрес:
Email:
Уеб сайт:
ТИМ-93
София, ул. Милин камък №, 5, ап. 9
info@tim93.com
http://tim93.com/

Информация:

ТИМ-93 е фирма с дългогодишен опит в областта на писмените и устните преводи. През годините на развитие и усъвършенстване фирмата е помогнала на стотици клиенти да преодолеят езиковата бариера при своите бизнес и лични комуникации.

ТИМ-93 е специализирана в превод на техническа, юридическа и финансова документация, фирмени договори и кореспонденция, научни и медицински текстове, патентно и авторско право, обществени връзки и маркетинг, текстове за публикация, книги, брошури, рекламни материали и др.

ТИМ-93 е участвала в преводите на документация за обществени поръчки в България и чужбина, европейски проекти по програмите ФАР, ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г., ОП “Райони в растеж” 2014-2020 г., ОП “Транспорт” и т.н., тръжни процедури, обявени от български и чуждестранни фирми, технически, медицински, финансови, юридически и други видове документи.

ТИМ-93 извършва писмени и устни преводи в областта на техниката, правото и финансите, фирмени договори и кореспонденция, научни и медицински текстове, патентно и авторско право, обществени връзки и маркетинг, текстове за публикуване, книги, брошури, рекламни материали и т.н. Предлагаме преводи на стандартни (бланкови) документи и на специализирани текстове, като услугата се дели на обикновена, бърза и експресна.

Фирмата Тим-93 работи с висококвалифицирани и опитни преводачи от и на езиците на ЕС, както и повечето световни езици. Високият професионализъм на служителите на фирмата и преводачите е гаранция за точността, прецизността и своевременното предаване на превода на клиента. Доказателство за това са многобройните удовлетворени клиенти, които непрекъснато търсят нашите услуги и ни препоръчват пред своите партньори и познати.

Интернет страница: tim93 | translations in motion

Дайте своята оценка за фирмата:

Телефон за контакти:

089 989 2344

Споделяне:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Открийте ни на картата: