schetovodna_kushta_dekres_ood

Кратка визитка :

Име:
Адрес:
Email:
Уеб сайт:
Счетоводна къща Декрес ООД
ул. Търговска 8, Ловеч, Ловеч
maik6@abv.bg
https://businesshub.bg/businesses/schetovodna-kashta-dekre/

Информация:

Счетоводна къща Декрес ООД Ловеч е създадена през 1993 година, фирмата е създадена с цел счетоводно обслужване на фирми и граждани. От самото си създаване до настоящият момент фирмата се занимава с дейности само в сферата на икономическо счетоводните услуги на фирми, Еднолични Търговци, физически лица и Дружества с нестопанска цел-фондации и сдружения. Консултации свързани с икономическо финансови казуси , подготовка на документи за банково кредитиране, кандидатстване по Европейски програми, Държавни помощи и проекти, Одитиране на фирми отговарящи на условията за извършване на Одит от експерт счетоводител , извършване на ревизии за целите на управленският състав и съдружници. В последно време се извършват счетоводни услуги на фирми от ЕС и други чуждестранни фирми с клонове е Република България. Във фирмата работят високо квалифицирани кадри с висше икономическо образование. Обучени са много специалисти за периода на съществуване на фирмата за счетоводна работа в други фирми. Фирмите с които работи счетоводната къща Декрес са от всички сфери на икономическият сектор, като машиностроене, строителство, транспорт, лека промишленост, търговия на едро и дребно, селско стопанство, туризъм , преработвателна промишленост, финансовият сектор , както и на физически лица-годишни данъчни декларации и представяне при данъчни проверки. В предлаганите услуги е и Адвокатски услуги, фирмата работи с доказа ли се адвокати в областта на Данъчно Осигурителното Право, фирменото право и казуси свързани със сделки в Евро съюза.

Наши клиенти са едни от най-големите компании в област Ловеч от сферата на:

 • машиностроене
 • мебелно производство
 • хранително – вкусовата промишленост
 • строителство
 • транспорт
 • външна и вътрешна търговия
 • услугите : адвокати, лекари, стоматолози

Счетоводна къща ДЕКРЕС гарантира конфеденциалност на информацията и запазване на фирмените и търговски тайни на своите клиенти.

Услугите, които предлагаме за корпоративни клиенти и физически лица са:

 • регистрация на фирми
 • водене на счетоводство
 • подаване на информация към НАП относно осигурителни случай, образци и декларации
 • подаване на дневници по ДДС
 • изготвяне и подаване на годишни отчети
 • изготвяне и подаване на годишни данъчни декларации
 • изготвяне и подаване на статистически форми към НСИ (Националния статистически институт)
 • изготвяне на икономически анализи относно настояща и бъдеща дейност на фирмата
 • изготвяне на икономическа обосновка при кандидатстване за кредити
 • разработване и внедряване на счетоводен софтуер
 • счетоводни консултации
 • изготвяне на планове за документооборот на фирми
 • одиторски заверки
 • извършване на вътрешен одит за нуждите на собственици, съдружници и акционери
 • правна защита от данъчно – административни актове на НАП

Коректност, лоялност, високо качество и запазване интересите на нашите клиенти.

Дайте своята оценка за фирмата:

Телефон за контакти:

0888 565 867

Споделяне:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Открийте ни на картата: