ou_kliment_ohridski

Кратка визитка :

Име:
Адрес:
Email:
Уеб сайт:
ОУ "Климент Охридски"
С. Стефан Караджа
ou_ohridski@abv.bg

Информация:

ОУ Климент Охридски е учебно заведение в село Стефан Караджа, община Вълчи дол.

Отворило врати, за да посрещне своите първи възпитаници, жадни за знание, поемащи по пътя към новото, непознатото, неизвестното, пътя към бъдещето.


ОУ Климент Охридски е училище с богата история, която се губи в далечното минало. През годините претърпява редица промени, за да достигне до днешния си статут. Гради своя облик на училище с утвърдени традиции, средище на духовна изява, превърнало се в съвременно и модерно училище, развиващ се културно – образователен център в селото.


Заема централно място в образователната система на общината. Училището е с общинско финансиране. Разполага със съвременна материално – техническата база, която непрекъснато се подобрява и осъвременява, важно и водещо за по-добро, качествено и съвременно обучение на децата.

ОУ Климент Охридски осигурява достъпно образование за всеки ученик и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз.

Учениците получават добра подготовка, която им дава възможност за формиране на трайни и задълбочени знания и компетентност, получават отличната подготовка, която им гарантира успешно представяне на олимпиади, състезания, външно оценяване и кандидатстудентски изпити.

Процесът на работа, който протича в училището е съчетание между традиционните и нетрадиционните начини на работа. Учениците участват активно в дейностите, организирани по инициатива на учебното заведение.

Възпитаниците на учебното заведение имат възможност да развиват своите творчески и физически умения и да усъвършенстват способностите си в часовете по свободноизбираема подготовка.

През всичките тези, немалко години ОУ Климент Охридски, село Стефан Караджа е извор на знание и мъдрост, стремейки се да създава обективни възможности за отлична подготовка, която води до последваща пълноценна реализация на възпитаниците си.

Директор на учебното заведение е г-жа Евелина Николова.

Цели

 • Усвояване на задължителния образователен минимум.
 • Повишаване на качеството на образование.
 • Подобряване качеството на преподаване, чрез повишаване квалификацията и професионалните умения на преподавателите.
 • Осигуряване на достъпност в образователния процес чрез интегриране на учениците от етническите малцинства и СОП.
 • Опазване живота и здравето на учениците, чрез осигуряване на безопасни условия на труд и обучение и оказване на доболнична помощ от медицинска сестра.
 • Стриктно спазване на ПВР – от учители, ученици и помощен персонал.
 • Разработване и участие в проекти.

Приоритети

 • Привличане на повече ученици в училище и задържането им.
 • Издигане равнището на общообразователната подготовка в училище.
 • Интегриране на учениците със СОП и/или хронични заболявания и учениците от етническите малцинства и техните родители за постигане целите на училището.
 • Ефективно и толерантно педагогическо общуване.
Дайте своята оценка за фирмата:

Телефон за контакти:

0888749616

Споделяне:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Открийте ни на картата: