marchela

Кратка визитка :

Име:
Адрес:
Email:
Уеб сайт:
"Марчела 90 Т" ООД
marchela90@abv.bg
гр. Хасково, ул. „Княз Богориди” 10
https://businesshub.bg/businesses/marchela-t-90-ood/

Информация:

Фирма МАРЧЕЛА 90 Т ООД е със седалище град Хасково и адрес ул. „Княз Богориди” № 10. Дружеството се развива с основен предмет на дейност Служба по трудова медицина /СТМ/. Основни  задължения на МАРЧЕЛА 90 Т ООД са свързани със следната дейност :

– Осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд

– Организиране на периодични медицински прегледи

– Консултантски услуги за безопасност и здраве при работа.

МАРЧЕЛА 90 Т ООД е позната като Служба по Трудова Медицина в целия обхват, регламентиран от Наредба № 3 от 25.01.2008 год. за службите по трудова медицина, издадена от министъра на здравеопазването.

Фирмата извършва следните дейности :

– Налагане на правила за безопасни и здравословни условия на труд, информиращи работещите за опасностите при работа и мерките за недопускане на аварии, злополуки и професионални заболявания, както и да посочат задълженията на длъжностните лица и работещите във вътрешна фирмената организация за управлението на безопасността и здравето при работа

– Правилник за вътрешния трудов ред, в който се регламентира режима на достъп до предприятието и поведението на работещите, изискванията за безопасност в районите на фирмата и работните места, а също така и противопожарния режим

– Правила за действия на работещите при пожар, бедствия и аварии;- Документите, регистриращи дейността на КУТ и ГУТ

– Инструкции за безопасност при работа с машини или съоръжения;- Подготовка на персонала за безопасна работа чрез съвместно разработване на видовете инструктажи и програмите, които те обхващат.

– Длъжностни характеристики;- Разработване на физиологичен режим на труд и почивка.

Дайте своята оценка за фирмата:

Телефон за контакти:

038 661 850 / 0888 583 708

Споделяне:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Открийте ни на картата: