klimentov

Кратка визитка :

Име:
Адрес:
Email:
Уеб сайт:
Климентов ЕООД
Батак, ул. Родопи 30
npk-b@dir.bg
https://businesshub.bg/businesses/klimentov-security-eood/

Информация:

Климентов ЕООД е динамично развиваща се, пазарно ориентирана компания, със седалище град Батак, ул. Родопи 30. Дейността и е насочена в сферата на охраната и охранителните услуги. Стреми се да отговори на търсенето на българския потребител и максимално да го улесни, предлагайки решения за всеки бизнес. Притежава Лиценз № 446/30.11.2004 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2008. Дейността на дружеството е основана изцяло на действащото законодателсто в Република България.

Климентов ЕООД предлага комплексно охранително обслужване на имуществото на физически и юридически лица, включващо: 

-въоръжена и невъоръжена охрана на обекти
-частна, общинска и държавна собственост 
-сигнално охранителна дейност
-консултантска дейност в областта на охраната и режима на обекти

Предоставя на клиентите и партньорите си широк спектър от охранителни услуги, свързани с обезпечаване на сигурност и безопасност при лични и делови пътувания на територията на страната.

Осигурява цялостно двадесет и четири часово мобилно покритие на охраняемите обекти. Разполага с отлично функционираща система за контрол и управление и възможност за незабавно реагиране в екстремни ситуации.

Служителите от охраната поддържат постоянна връзка с ОПЕРАТИВНАТА ДЕЖУРНА ЧАСТ на фирмата, която при необходимост с допълнително присъствие на сили, средства и подвижни групи осигурява превантивни и профилактични мерки в охраняваните обекти.

Фирмата е 100% частна собственост и осигурява необходимите гаранции на клиентите си. Своята дейност фирмата извършва при стриктно спазване на Закона за частната охранителна дейност, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите, и други нормативни документи, в тясно взаимодействие със службите на МВР. Служителите на фирмата притежават отлична професионална подготовка, високо чувство за отговорност към поставените им задачи и запазване в тайна характера на служебните им задължения.

Климентов ЕООД изгражда модерни охранителни системи, използвайки модерни технологии и електронни решения за охрана, които гарантират спокойствие и сигурност на достъпни цени.

Специалистите от техническия отдел на фирмата притежават необходимата квалификация и потенциал за извършване на монтаж и поддръжка на всички познати технически охранителни системи за Сигнално – Охранителна и Пожаро – Известителна дейност, а също така и средства за вътрешно-ведомствен контрол и фирмена сигурност, с цел пресичане на вредителства или престъпни посегателства.

Дайте своята оценка за фирмата:

Телефон за контакти:

0889201754

Споделяне:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Открийте ни на картата: