ecoinvest

Кратка визитка :

Име:
Адрес:
Email:
Уеб сайт:
Екоинвест ЕООД
гр. Пазарджик, ул. Мильо войвода 18
office@ecoinvest.bg
https://www.ecoinvest.bg

Информация:

ЕКОИНВЕСТ – ЛИДЕР В РЕЦИКЛИРАНЕТО НА ПЛАСТМАСИ В БЪЛГАРИЯ: Приоритетната дейност на Екоинвест е свързана с рециклирането на пластмасови отпадъци от опаковки, в това число LDPE, HDPE, PP/PS, PP BIG BAGS, PET. Като отговор на тенденциите за увеличаване на дела на рециклираните пластмасови отпадъци за повторната им употреба, амбициите на фирмата са насочени към повишаване на качеството и количеството на произвеждания гранулат и повишаване процента на ефективно преработените отпадъци от пластмасови опаковки. След изпълнението на проект по ОП ”Развитие на конкурентнососбността в българската икономика 2007-2013”, процедура ”Енергийна ефективност и зелена икономика”, с помощта на съфинансиране от Евопейския фонд за регионално развитие и националния бюджет, ще бъде внедрена иновативна енерго-ефективна и екологично разработена, технологична линия за рециклиране на твърди пластмаси. Тази инвестиция ще позволи на дружеството да постигне високо качество и ефективност на производството, както и да отговори на всички изисквания на международно признатите стандарти.

Производствената база е разположена в град Пазарджик и заема 20 000 кв.м. площ. Производствените мощности представляват най-съвременно оборудване в областта на полимерното рециклиране в лицето на известни европейски марки като MAS, Erema, Herbold, Vecoplan, Sesоtech, Wipa. Високо качество на предлаганите продукти е основен приоритет за екипа на Екоинвест.

Входните суровини се доставят от цяла Европа. Получените за рециклиране отпадъци се сортират и подготвят за преработка изключително прецизно. Всички процеси на смесване, разтопяване, екструдиране и пeлетизиране са компютъризирани и се контролират електронно. За всяка произведена партида се отчитат показателите плътност и индекс на стопилка.

ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ

1.СЪБИРАНЕ НА ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ

Изкупуване на отпадъчна хартия, полиетилен, пластмаса, ПЕТ бутилки и поликарбон, стъкло, метални и композитни опаковки, дървени палети

2.ДЕЙНОСТИ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ

Продажба на предварително третирани отпадъци от хартия, предварително третирани полиетилен и пластмаса, предварително третиран ПЕТ и поликарбон, предварително третирани метални и композитни и дървени опаковки.

3.ДЕЙНОСТИ ПО РЕЦИКЛИРАНЕ
Рециклиране на полиетилен, пластмаса И ПЕТ.

ДЕЙНОСТИ

1.Събиране
Екоинвест е основен партньор на организациите по оползотворяване, като обслужва разделното събиране на общините и фирмите.

2.Рециклиране
Екоинвест произвежда рециклирани дървени палети, пластмасови гранули и ПЕТ флейк за повторна употреба.

3.Производство
Екоинвест превръща в нов ресурс отпадъчни пластмаса, ПЕТ и дърво.

Дайте своята оценка за фирмата:

Телефон за контакти:

+359 34 44 84 45 / +359 886 223 441

Споделяне:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Открийте ни на картата: