image_2022-04-06_111035-pmyhfp8nkzpgc7vy1n4uf34goj2vos0ga1ol4kw1sa

Кратка визитка :

Име:
Адрес:
Email:
Уеб сайт:
Детска Градина "Радост"
Сандански, ул. Солунска 35
detska_gradina_4_radost@abv.bg
https://dgradost-sandanski.com/

Информация:

Целодневна Детска Градина Сандански Радост No:4 е целодневна детска градина с общинско финансиране.

Мисията на ДГ “Радост” е насочена към ранно формиране на мотиви за учене, гарантиращи трайно положително отношение към тази дейност и поставяне на солидна основа мотивацията за учене през целия живот, в рамките на взаимодействието между семейството и детската градина като институция, училището, общността и обществото като цяло.

Визията е насочена към осъзнаване и осмисляне на взаимодействието между социалните фактори:

Детска градина – Семейство – Обществен съвет – Институции, като партньори в провеждането на различните дейности.

Интернет страница

Дайте своята оценка за фирмата:

Телефон за контакти:

+359 (0)894 446022 / +359 (0)746 22986

Споделяне:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Открийте ни на картата: