Стройексперт – инженеринг

Кратка визитка :

Име:
Адрес:
Email:
Уеб сайт:
Стройексперт Инженеринг ЕООД
гр. София, ул.Клокотница No29
seestroy@bulinfo.net

Информация:

“Стройексперт – инженеринг” ЕООД е основана през 2002г. и извършва проектантски услуги за хидромелиоративно и хидротехническо строителство, В и К , пътно, високо, ниско строителство и др. Притежава лиценз за извършване дейности по кадастъра No1467/29.11.2002г.
“Стройексперт – инженеринг” ЕООД е първоприемник на ЕТ “Стройексперт – инженеринг – Николай Карафизиев” (осн.1994г.)

Персоналът на фирмата се състои от:
12 души инженерно-технически състав и трима души администрация и счетоводство.
При разработване проекти за обектите фирмата ползва следните софтуерни продукти:
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 98, Acster, Auto CAD , сканиращи и графично обработващи програми, специализирани програми BUILDING MANAGER за изготвяне на проектно-сметната документация, както и помощни програми гарантиращи бързо и качествено проектиране.
Фирмата разполага със собствена техника за копиране, разпечатване, сканиране, компютри, лицензиран софтуер.

Услуги:

– Хидрогеоложки проучвания и геофизика
– Хдроложки и водостопански проучвания
– Почвени проучвания
– Геодезически работи и изготвяне на кадастрални планове, технически дейности по гороразделяне
– Проектиране на хидротехнически и хидромелиоративни обекти – язовири, помпени станции, напоителни и отводнителни полета, главни канали и водопроводи, съоръжения и корекции на реки.
– Архитектурни и строително конструктивни проекти за сгради до 6 етажа и съоръжения.
– В и К мрежи и съоръжения
– Сметни документации.
– Екологически проучвания.

Дайте своята оценка за фирмата:

Телефон за контакти:

02 85 77 998 / 02 85 57 898

Споделяне:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Открийте ни на картата: