radkaarg

Кратка визитка :

Име:
Адрес:
Email:
Уеб сайт:
Проф. Радка Аргирова
ул. Никола Й. Вапцаров 51Б , София
radkaargirova@abv.bg

Информация:

Проф. Аргирова има дългогодишен научен и практически стаж като вирусолог, особено в областта на HIV, ретровирусите и онкогенните вируси. Тя завършва Висш медицински институт, София през 1969 г. През 1973 г. завършва Института по вирусология „Ивановски” в Москва, където придобива научна степен Кандидат на медицинските науки (к.м.н.).

През 1987 г. получава научна степен доцент по вирусология от Института по обща и сравнителна патология на БАН. От 1994 г. е доктор на медицинските науки, а от 1997 г. – професор по вирусология.

След завършването си през 1969 г. работи като лекар в Отделение по вътрешни болести и Бърза помощ в Окръжна болница, Габрово. Между 1974 и 1981 г. е научен сътрудник в Лаборатория по имунология и вирусология в Националния център по онкология, София, а от 1982 до 1987 г. – в Лабораторията по молекулярна биология на ретровирусите към Института по обща и сравнителна патология на БАН.

От 1987 г. до 2012 г. проф. Аргирова е завеждащ последователно Централна лаборатория по СПИН, Лаборатория по ретровируси и Лаборатория по херпесни и онкогенни вируси в Националния център по заразни и паразитни болести.

От 1992 г. насам е преподавател по вирусология в Биологичния факултет на СУ „Климент Охридски”.  Заместник-министър на здравеопазването и Главен държавен санитарен инспектор в периода 1995 – 1997 г. Председател на програмния съвет по СПИН към Медицинска Академия между 1991 и 1993 г. Координатор за Централна и Източна Европа и представител на България в СЗО в Женева, Швейцария в периода 1992 – 1994 г. във връзка с глобалните програми срещу HIV/СПИН. От 1994 до 1996 г. е член на Програмния координационен борд на Програмата срещу СПИН на Обединените нации (UNAIDS).  Експерт по въпросите на СПИН в проведени мисии в Република Конго и Филипини през 1994-96 г.

Членства в професионални организации:

  • Председател на Българското дружество по медицинска вирусология (от 2001 г. до момента)
  • Зам.председател на Българския съюз на медицинските  специалисти (2010-2013)
  • Член на Международното дружество за СПИН (International AIDS Society)
  • Член на Европейската клинична асоциация по СПИН ( European AIDS Clinical Society)
  • Председател на Медико-биологична секция към Хумболтовия съюз в България (от 2010 насам)

Владее руски, английски, ползва немски и френски.

Дайте своята оценка за фирмата:

Телефон за контакти:

0884 993 295

Споделяне:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Открийте ни на картата: