ДОМОСТРОЕНЕ ИНЖЕНЕРИНГ

Кратка визитка :

Име:
Адрес:
Email:
Уеб сайт:
“Домостроене-инженеринг” АД
гр. Варна, Западна промишлена зона
domostroy@techno-link.com

Информация:

Фирма “Домостроене-инженеринг” АД град Варна е създадена през 1956 година като държавна фирма за производство на стоманобетонови изделия. Като Акционерно дружество е преобразувана през 1997 г.
С притежаваната материална база от 204 дка земя, от които 50 дка закрита площ, административна сграда, хотел, апартаменти, машини и съоръжения,
Дружеството работи в няколко направления:

  • Изграждане на готови жилища за граждани;
  • Извършване на строителни ремонти;
  • Производство на трафопостове и гаражи;
  • Направление Механизация и автотранспорт

Направление Механизация и Автотранспорт е окомплектовано с необходимата техника за извършване на всички видове строителство и строителни услуги.
Дружеството изгражда готови жилища, които предлага за продажба на граждани чрез свое звено, или чрез специализирани фирми за продажби на недвижими имоти. Дружеството предава готовите жилища с държавна приемателна комисия. Строителството на жилища се извършва въз основа на маркетингово проучване. Второто по големина направление е производството на гаражи и трафопостове, като на Пловдивския панаир изложеният трафопост бе награден със златен медал. Основните потребители на продукцията са гражданите. Жилищата се строят на собствени терени. Дружеството разполага със собствен терен за строеж на “жилищна сграда за сезонно ползване – Рибарско селище”, с РЗП – 4 823 м2 , ЗП – 1 200м2 , разположена върху терен с големина – 2 200 м2 . Има одобрени проекти и издадено разрешение за строеж. По проект е предвидено изграждане на 58 бр. гаражи в сутерена, 20 бр. Ателиета и 46 бр. апартаменти . Сградата се разполага на пристанището на гр.Бяла. В момента са изпълнени основите, подпорните стени, гаражите, хоризонталната канализация и е поставен собствен трафопост.

Дружеството е удостоено в Испания със специалната награда “ARCHOFEUROPE – GOLDSTAR”, за изключителен принос в корпоративния имидж и качество. 

Дайте своята оценка за фирмата:

Телефон за контакти:

052 745 647

Споделяне:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Открийте ни на картата: